top of page

Gården & dess historia

Tofta Herrgård ägs av Lillemor Karlander som köpte Tofta tillsammans med sin man Bertil 1981, för att bedriva ett traditionellt jordbruk. Gårdens har gamla anor och nämndes redan på 1400-talet i norska skrifter. 

Idag är alla byggnader, trädgård och allé  kulturminnesmärkta.

Om oss

Jonas och jag Linda, fick möjligheten att ta över Magasinet och jordbruket från mina föräldrar för ca sex år sedan. Vår ambition är att arbeta i samklang med naturen och återskapa den gamla kulturmiljön. Vi har valt att satsa på en småskalig ekologisk uppfödning av köttdjur och en mindre besättning får, som hjälper till att hålla de gamla betesmarkerna öppna.

I Magasinet, finns bla kafé, olika utställningar, kurser och teater i regi av Teater Tofta. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och få uppleva den vackra herrgårdsmiljön, och inte minst naturen på gårdens marker och Tofta naturreservat.

Min bror Petter och hans fru Karen, startade Tofta Herrgård konferens 2004. Sedan dess har mycket hänt och idag är det restaurang och konferensrum i huvudbyggnaden och 18 trevliga hotellrum i Smedjan och Mejeriet. För mer info och bokning, klicka gärna på länken nedan.

Magasinet_cafe_linda.jpg
Jonas_och_fåren.jpeg

Historia

Tofta har en lång och spännande historia, ända från 1400-talet då gården nämns i norska skrifter. I svenska handlingar förekommer uppgifter om gården först efter freden i Roskilde 1658, då Bohuslän blev svenskt.

Gårdens glansperiod inträffar under familjen Åkermans ledning, under andra halvan av 1700-talet, samtidigt som den ”stora sill-perioden”. Den dåvarande huvudbyggnaden byggs på med en våning i karoliner stil och Tofta utvecklas till en gård som med tiden kan ges beteckning herrgård. 

Under 1800-talet ägs Tofta av släkten Kilman som utvecklar jordbruket. En fyra våningar hög väderkvarn uppförs, 

brännvinstillverkning startas och 64 tunnland mark under havsytan,

vallas in. För övrigt där gårdens kor idag betar.
 

I början av 1900-talet köper Eric och Charlotte Hallin Tofta. De bor annars i Stockholm där Eric Hallin är riksdagsman och kabinettskammarherre åt Oscar ll och senare Gustav V (båda besökte Tofta ett flertal gånger).

En stor ombyggnad inleds av både huvudbyggnad, ekonomibyggnader och trädgård. Man anlade en tennisbana (för Gustav V skull, används flitigt fortfarande) och en musikpaviljong. Interiören kommer präglas av Carl Larssons Sundborn och inredas i nationalromantisk stil. Till matsalen i huvudbyggnaden beställs en pastellfärgad linnetapet med broderi i blekingesöm. En annan intressant tapet (från Kilmans tid) är en franska tapet i ”jakt-rummet”, i polykromt tryck från 1831 med figurrika jaktmotiv. 

 

Ättlingar till Eric Hallin äger Tofta till 1976 då gården säljs till Hushållningssällskapet i Bohuslän. 1981 köper Lillemor och Bertil Karlander Tofta.

bottom of page