EKO Jordbruk

Våra djur går alltid fritt och är mycket hanterade, vilket gör dem lugna och harmoniska. På sommaren betar de i stora strandnära hagar. På vintern har vi dräktiga kor och kalvar inomhus i lösdrift, ungdjur går utomhus i stora, kuperade hagar med tillgång till skydd.

 

Djuren äter bara gräs, på sommaren naturbeten och vintern ensilage (blött hö) från egenodlad vall.

Aberdeen Angus är en köttras som är känd för att ge kött av högsta kvalité, och samtidigt vara hälsosam för djuren. De är inte avlade att vara stora och tunga som många andra raser, vilket gör att de är naturligt friska och muskulösa. Korna är väldigt sällan sjuka och kalvningarna är oftast oproblematiska. Angus passar också bra med tanke på den känsliga naturen här på Tofta, de trampar inte upp de blöta markerna på samma sätt som tyngre djur.

Gute-får är en ursprungs ras som även den passar med tanke på naturen. Är inte en köttras utan nätt och smidig (vilket iof innebär att de också är väldigt bra på att hoppa, och krypa under, staket...).

Under vår- och höst säljer vi nötkött lådor. De väger 10 eller 20 kg, hälften är färs och andra hälften består av ca 1/3 del findetaljer, 1/3 stekar och 1/3 grytbitar. Köttet är ursprungs- och datum märkt, fin styckat och vakuumförpackat. Utlämning sker i magasinet. Pris: 10 kg 195 kr/kg, 20 kg 185 kr/kg inkl moms.

 

Vill du se djuren eller veta mer om vår uppfödning, kontakta oss gärna när magasinet är öppet eller via mejl eller telefon.

Öppettiderna  ser du   

Skriv upp er för mer information om våra köttlådor
  • Facebook
  • Instagram

Tofta 200

442 75 Lycke

Sweden

+46 761 27 27 28

Linda.karlander@

toftaherrgard.se