top of page

Jordbruk

Våra djur har en viktig roll för att hålla de gamla betesmarkerna öppna och bidra till den biologiska mångfalden. De betar strandnära hagmarker både på Toftas mark och Tofta naturreservat. På vintern har vi dräktiga kor och kalvar inomhus i lösdrift, ungdjur går utomhus i stora, kuperade hagar med tillgång till skydd.

 

Djuren äter bara gräs, på sommaren naturbeten och vintern ensilage från egenodlad vall.

Aberdeen Angus är en köttras som är känd för att ge kött av högsta kvalité, och samtidigt vara hälsosam för djuren. Korna är väldigt sällan sjuka och kalvningarna är oftast oproblematiska. Angus rasen passar bra i naturen på Tofta, de är en lättare typ än många andra köttdjurs raser och trampar inte upp de blöta markerna på samma sätt som tyngre djur.

Gute-får är en ursprungs ras som även den passar med tanke på naturen. Är inte en köttras utan nätt och smidig (vilket iof innebär att de också är väldigt bra på att hoppa, och krypa under, staket...).

Under vår- och höst säljer vi nötkött lådor. De väger 10 eller 20 kg, hälften är färs och andra hälften består av ca 1/3 del findetaljer, 1/3 stekar och 1/3 grytbitar. Köttet är ursprungs- och datum märkt, fin styckat och vakuumförpackat. Utlämning sker i magasinet. Pris: 10 kg 225 kr/kg, 20 kg 215 kr/kg inkl moms. 

 

lamm_vår.jpg

För beställning eller mer information om våra köttlådor, fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Skriv upp er för mer information om våra köttlådor

Ett mail med information kommer inom kort

bottom of page